Magento 1.7.X event cheat sheet

Magento maakt gebruik van een geweldig event systeem dat ODF (Observer Design Pattern) hanteert. Dit staat toe dat er additionele functionaliteiten kunnen worden toegevoegd of uitgezet zonder dat hiervoor de core Magento code moet worden aangepast. Wel zo handig!

De onderstaande lijst komt direct uit de Magento codebase, het is onwaarschijnlijk dat er iets mists. Mocht dat toch het geval zijn, laat het even weten via het reactie formulier op deze pagina.

Bestand Regel Event
cron.php 46 default
app/code/core/Mage/Adminhtml/Controller/Action.php 159 adminhtml_controller_action_predispatch_start
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Customer/Edit/Tab/Carts.php 61 adminhtml_block_html_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Report/Grid.php 186 adminhtml_widget_grid_filter_collection
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Page/Edit/Tab/Meta.php 76 adminhtml_cms_page_edit_tab_meta_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Page/Edit/Tab/Design.php 125 adminhtml_cms_page_edit_tab_design_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Page/Edit/Tab/Main.php 119 adminhtml_cms_page_edit_tab_main_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Page/Edit/Tab/Content.php 98 adminhtml_cms_page_edit_tab_content_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Api/User.php 52 api_user_html_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Widget/Container.php 307 adminhtml_widget_container_html_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Permissions/User.php 52 permissions_user_html_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Template.php 80 adminhtml_block_html_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Sales/Reorder/Renderer/Action.php 55 adminhtml_customer_orders_add_action_renderer
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tabs.php 157 adminhtml_catalog_category_tabs
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tree.php 284 adminhtml_catalog_category_tree_is_moveable
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tree.php 321 adminhtml_catalog_category_tree_can_add_root_category
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tree.php 341 adminhtml_catalog_category_tree_can_add_sub_category
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tab/Attributes.php 161 adminhtml_catalog_category_edit_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Grid.php 311 adminhtml_catalog_product_grid_prepare_massaction
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Helper/Form/Gallery/Content.php 60 catalog_product_gallery_prepare_layout
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/New/Product/Attributes.php 64 adminhtml_catalog_product_edit_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/New/Product/Attributes.php 80 adminhtml_catalog_product_edit_element_types
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/Set/Main.php 406 adminhtml_catalog_product_attribute_set_main_html_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/Set/Toolbar/Main.php 68 adminhtml_catalog_product_attribute_set_toolbar_main_html_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/Edit/Tab/Main.php 71 adminhtml_product_attribute_types
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/Edit/Tab/Main.php 242 adminhtml_catalog_product_attribute_edit_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Action/Attribute/Tab/Attributes.php 50 adminhtml_catalog_product_form_prepare_excluded_field_list
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Attributes.php 143 adminhtml_catalog_product_edit_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Attributes.php 167 adminhtml_catalog_product_edit_element_types
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Price/Recurring.php 42 catalog_product_edit_form_render_recurring
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Attributes/Create.php 85 adminhtml_catalog_product_edit_tab_attributes_create_html_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Widget/Chooser.php 106 adminhtml_block_promo_widget_chooser_prepare_collection
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Catalog/Edit/Tab/Main.php 187 adminhtml_promo_catalog_edit_tab_main_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Quote/Edit/Tab/Actions.php 162 adminhtml_block_salesrule_actions_prepareform
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Quote/Edit/Tab/Main.php 277 adminhtml_promo_quote_edit_tab_main_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Quote/Edit/Tab/Coupons/Form.php 132 adminhtml_promo_quote_edit_tab_coupons_form_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/System/Config/Form/Fieldset/Modules/DisableOutput.php 42 adminhtml_system_config_advanced_disableoutput_render_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/System/Config/Tabs.php 102 adminhtml_block_system_config_init_tab_sections_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/System/Store/Edit/Form.php 342 adminhtml_store_edit_form_prepare_form
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Cms/PageController.php 139 cms_page_prepare_save
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Cms/PageController.php 199 adminhtml_cmspage_on_delete
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Cms/PageController.php 204 adminhtml_cmspage_on_delete
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php 56 adminhtml_cache_flush_all
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php 68 adminhtml_cache_flush_system
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php 128 adminhtml_cache_refresh_type
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php 145 clean_media_cache_after
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php 169 clean_catalog_images_cache_after
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Permissions/RoleController.php 193 admin_permissions_role_prepare_save
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/ReportController.php 82 on_view_report
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Sales/Order/CreateController.php 143 adminhtml_sales_order_create_process_data_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Sales/Order/CreateController.php 257 adminhtml_sales_order_create_process_data
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Sales/Order/CreditmemoController.php 160 adminhtml_sales_order_creditmemo_register_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/CategoryController.php 189 category_prepare_ajax_response
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/CategoryController.php 314 catalog_category_prepare_save
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/CategoryController.php 409 catalog_controller_category_delete
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/Product/GalleryController.php 49 catalog_product_gallery_upload_image_after
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/Product/Action/AttributeController.php 165 catalog_product_to_website_change
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php 192 catalog_product_new_action
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php 237 catalog_product_edit_action
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php 659 catalog_product_prepare_save
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php 882 catalog_controller_product_delete
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Promo/CatalogController.php 120 adminhtml_controller_catalogrule_prepare_save
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Promo/QuoteController.php 120 adminhtml_controller_salesrule_prepare_save
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CustomerController.php 314 adminhtml_customer_prepare_save
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CustomerController.php 344 adminhtml_customer_save_after
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/Config/System/StorageController.php 154 add_synchronize_message
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/Convert/ProfileController.php 262 $adapter->getEventPrefix(
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/ConfigController.php 164 admin_system_config_section_save_after
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/ConfigController.php 172 admin_system_config_changed_section_{$section}
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/StoreController.php 202 store_group_save
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/StoreController.php 225 $eventName
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/StoreController.php 434 store_delete
app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Config/Data.php 48 model_config_data_save_before
app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Sales/Order/Create.php 341 sales_convert_order_to_quote
app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Sales/Order/Create.php 434 sales_convert_order_item_to_quote_item
app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Sales/Order/Create.php 1552 checkout_submit_all_after
app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Block/Link.php 90 googlecheckout_block_link_html_before
app/code/core/Mage/GoogleCheckout/controllers/RedirectController.php 98 googlecheckout_checkout_before
app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api/Xml/Checkout.php 170 google_checkout_discount_item_price
app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api/Xml/Callback.php 355 googlecheckout_create_order_before
app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api/Xml/Callback.php 449 googlecheckout_save_order_after
app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api/Xml/Callback.php 463 checkout_submit_all_after
app/code/core/Mage/Rss/Block/Wishlist.php 141 rss_wishlist_xml_callback
app/code/core/Mage/Rss/Block/Order/New.php 77 rss_order_new_collection_select
app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/Review.php 86 rss_catalog_review_collection_select
app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/Tag.php 93 rss_catalog_tagged_item_xml_callback
app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/NotifyStock.php 108 rss_catalog_notify_stock_collection_select
app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/Category.php 119 rss_catalog_category_xml_callback
app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/New.php 133 rss_catalog_new_xml_callback
app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/Special.php 165 rss_catalog_special_xml_callback
app/code/core/Mage/Customer/controllers/AccountController.php 335 customer_register_success
app/code/core/Mage/Customer/Helper/Data.php 329 customer_registration_is_allowed
app/code/core/Mage/Customer/Model/Address/Abstract.php 329 customer_address_format
app/code/core/Mage/Customer/Model/Session.php 75 customer_session_init
app/code/core/Mage/Customer/Model/Session.php 225 customer_login
app/code/core/Mage/Customer/Model/Session.php 253 customer_logout
app/code/core/Mage/Customer/Model/Customer.php 166 customer_customer_authenticated
app/code/core/Mage/Paypal/Model/Cart.php 318 paypal_prepare_line_items
app/code/core/Mage/Paypal/Model/Payment/Transaction.php 100 $this->_eventPrefix . ‘_load_by_txn_id_before
app/code/core/Mage/Paypal/Model/Payment/Transaction.php 129 $this->_eventPrefix . ‘_load_by_txn_id_after
app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rate.php 110 tax_settings_change_after
app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rate.php 136 tax_settings_change_after
app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rate.php 180 tax_settings_change_after
app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rule.php 73 tax_settings_change_after
app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rule.php 85 tax_settings_change_after
app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation.php 191 tax_rate_data_fetch
app/code/core/Mage/Wishlist/Block/Customer/Wishlist/Item/Options.php 52 product_option_renderer_init
app/code/core/Mage/Wishlist/controllers/IndexController.php 192 wishlist_add_product
app/code/core/Mage/Wishlist/controllers/IndexController.php 309 wishlist_update_item
app/code/core/Mage/Wishlist/controllers/IndexController.php 666 wishlist_share
app/code/core/Mage/Wishlist/Helper/Data.php 560 wishlist_items_renewed
app/code/core/Mage/Wishlist/Model/Resource/Item/Collection.php 192 wishlist_item_collection_products_after_load
app/code/core/Mage/Wishlist/Model/Wishlist.php 290 wishlist_add_item
app/code/core/Mage/Wishlist/Model/Wishlist.php 375 wishlist_product_add_after
app/code/core/Mage/Admin/Model/User.php 331 admin_user_authenticate_before
app/code/core/Mage/Admin/Model/User.php 348 admin_user_authenticate_after
app/code/core/Mage/Admin/Model/Session.php 104 admin_session_user_login_success
app/code/core/Mage/Admin/Model/Session.php 112 admin_session_user_login_failed
app/code/core/Mage/Cms/Controller/Router.php 71 cms_controller_router_match_before
app/code/core/Mage/Cms/Helper/Wysiwyg/Images.php 158 cms_wysiwyg_images_static_urls_allowed
app/code/core/Mage/Cms/Helper/Page.php 107 cms_page_render
app/code/core/Mage/Cms/Model/Wysiwyg/Config.php 97 cms_wysiwyg_config_prepare
app/code/core/Mage/Cms/Model/Page.php 152 cms_page_get_available_statuses
app/code/core/Mage/Persistent/controllers/IndexController.php 84 persistent_session_expired
app/code/core/Mage/Persistent/Model/Observer.php 492 persistent_session_expired
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 299 controller_action_layout_load_before
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 317 controller_action_layout_generate_xml_before
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 336 controller_action_layout_generate_blocks_before
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 348 controller_action_layout_generate_blocks_after
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 384 controller_action_layout_render_before
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 385 controller_action_layout_render_before_’.$this->getFullActionName(
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 528 controller_action_predispatch
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 529 controller_action_predispatch_’ . $this->getRequest(
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 531 controller_action_predispatch_’ . $this->getFullActionName(
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 544 controller_action_postdispatch_’.$this->getFullActionName(
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 548 controller_action_postdispatch_’.$this->getRequest(
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 552 controller_action_postdispatch
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 561 controller_action_noroute
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php 580 controller_action_nocookies
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php 128 controller_front_init_before
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php 147 controller_front_init_routers
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php 186 controller_front_send_response_before
app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php 190 controller_front_send_response_after
app/code/core/Mage/Core/Controller/Response/Http.php 82 http_response_send_before
app/code/core/Mage/Core/Controller/Response/Http.php 103 controller_response_redirect
app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php 237 core_block_abstract_prepare_layout_before
app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php 850 core_block_abstract_to_html_before
app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php 886 core_block_abstract_to_html_after
app/code/core/Mage/Core/Helper/Data.php 447 $eventName
app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php 459 core_layout_block_create_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Collection/Abstract.php 586 core_collection_abstract_load_before
app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Collection/Abstract.php 588 $this->_eventPrefix.’_load_before
app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Collection/Abstract.php 635 core_collection_abstract_load_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Collection/Abstract.php 637 $this->_eventPrefix.’_load_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract.php 216 core_session_abstract_clear_messages
app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract.php 252 core_session_abstract_add_message
app/code/core/Mage/Core/Model/App.php 1172 application_clean_cache
app/code/core/Mage/Core/Model/Layout/Update.php 419 core_layout_update_updates_get_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Observer.php 106 core_clean_cache
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 253 model_load_before
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 255 $this->_eventPrefix.’_load_before
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 266 model_load_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 267 $this->_eventPrefix.’_load_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 343 model_save_commit_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 344 $this->_eventPrefix.’_save_commit_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 390 model_save_before
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 391 $this->_eventPrefix.’_save_before
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 465 model_save_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 466 $this->_eventPrefix.’_save_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 500 model_delete_before
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 501 $this->_eventPrefix.’_delete_before
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 528 model_delete_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 529 $this->_eventPrefix.’_delete_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 540 model_delete_commit_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 541 $this->_eventPrefix.’_delete_commit_after
app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php 568 $this->_eventPrefix.’_clear
app/code/core/Mage/Core/Model/Locale.php 139 core_locale_set_locale
app/code/core/Mage/Core/Model/Locale.php 582 currency_display_options_forming
app/code/core/Mage/Core/Model/Resource.php 278 resource_get_tablename
app/code/core/Mage/Api/Model/User.php 211 api_user_authenticated
app/code/core/Mage/Poll/controllers/VoteController.php 67 poll_vote_add
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CartController.php 225 checkout_cart_add_product_complete
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CartController.php 355 enterprise_giftcardaccount_add
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/ReviewController.php 43 review_controller_product_init_before
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/ReviewController.php 49 review_controller_product_init
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/WishlistController.php 139 wishlist_add_product
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CheckoutController.php 334 checkout_controller_onepage_save_shipping_method
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CheckoutController.php 344 checkout_controller_onepage_save_shipping_method
app/code/core/Mage/XmlConnect/Model/Queue.php 292 before_save_message_queue
app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Resource/Price.php 138 catalogindex_prepare_price_select
app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Resource/Price.php 177 catalogindex_prepare_price_select
app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Resource/Price.php 231 catalogindex_prepare_price_select
app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Resource/Price.php 281 catalogindex_prepare_price_select
app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Indexer.php 372 catalogindex_plain_reindex_after
app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Indexer.php 632 catalogindex_prepare_price_select
app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Data/Abstract.php 204 catalogindex_get_minimal_price
app/code/core/Mage/Index/Model/Indexer.php 157 start_index_events’ . $this->_getEventTypeName($entity
app/code/core/Mage/Index/Model/Indexer.php 182 end_index_events’ . $this->_getEventTypeName($entity
app/code/core/Mage/Index/Model/Indexer.php 249 start_process_event’ . $this->_getEventTypeName($entityType
app/code/core/Mage/Index/Model/Indexer.php 280 end_process_event’ . $this->_getEventTypeName($entityType
app/code/core/Mage/Index/Model/Process.php 224 after_reindex_process_’ . $this->getIndexerCode(
app/code/core/Mage/Index/Model/Process.php 505 index_process_change_status
app/code/core/Mage/CurrencySymbol/Model/System/Currencysymbol.php 218 admin_system_config_changed_section_currency_before_reinit
app/code/core/Mage/CurrencySymbol/Model/System/Currencysymbol.php 228 admin_system_config_changed_section_currency
app/code/core/Mage/Review/controllers/ProductController.php 73 review_controller_product_init_before
app/code/core/Mage/Review/controllers/ProductController.php 88 review_controller_product_init
app/code/core/Mage/Review/Model/Resource/Review/Collection.php 269 review_review_collection_load_before
app/code/core/Mage/GiftMessage/Block/Message/Inline.php 177 gift_options_prepare_items
app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api.php 64 magento/app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api.php
app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api.php 67 checkout_controller_onepage_save_shipping_method
app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api/V2.php 91 magento/app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api/V2.php
app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api/V2.php 94 checkout_controller_onepage_save_shipping_method
app/code/core/Mage/Payment/Block/Form/Cc.php 154 payment_form_block_to_html_before
app/code/core/Mage/Payment/Block/Info.php 166 payment_info_block_prepare_specific_information
app/code/core/Mage/Payment/Model/Method/Abstract.php 642 payment_method_is_active
app/code/core/Mage/CatalogRule/Model/Resource/Rule.php 395 catalogrule_before_apply
app/code/core/Mage/CatalogRule/Model/Resource/Rule.php 533 catalogrule_after_apply
app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Validator.php 425 salesrule_validator_process
app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Rule.php 398 salesrule_rule_get_coupon_types
app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Rule/Condition/Combine.php 54 salesrule_rule_condition_combine
app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Quote/Discount.php 86 sales_quote_address_discount_item
app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Quote/Discount.php 92 sales_quote_address_discount_item
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Address/Collection.php 69 $this->_eventPrefix . ‘_load_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Abstract.php 142 $this->_eventPrefix . ‘_init_virtual_grid_columns
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Abstract.php 167 $this->_eventPrefix . ‘_update_grid_records
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Abstract.php 295 $this->_eventPrefix . ‘_save_attribute_before
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Abstract.php 314 $this->_eventPrefix . ‘_save_attribute_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Collection/Abstract.php 61 $this->_eventPrefix . ‘_set_sales_order
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Quote/Address/Collection.php 82 $this->_eventPrefix.’_load_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Quote/Item/Collection.php 187 prepare_catalog_product_collection_prices
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Quote/Item/Collection.php 191 sales_quote_item_collection_products_after_load
app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Sale/Collection.php 154 sales_sale_collection_query_before
app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php 57 sales_convert_quote_to_order
app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php 75 sales_convert_quote_address_to_order
app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php 95 sales_convert_quote_address_to_order_address
app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php 114 sales_convert_quote_payment_to_order_payment
app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php 154 sales_convert_quote_item_to_order_item
app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Order.php 53 sales_convert_order_to_quote
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php 826 sales_quote_remove_item
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php 874 sales_quote_add_item
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php 957 sales_quote_product_add_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php 1245 $this->_eventPrefix . ‘_collect_totals_before
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php 1310 $this->_eventPrefix . ‘_collect_totals_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php 1680 $this->_eventPrefix . ‘_merge_before
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php 1723 $this->_eventPrefix . ‘_merge_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Service/Quote.php 186 checkout_type_onepage_save_order
app/code/core/Mage/Sales/Model/Service/Quote.php 191 sales_model_service_quote_submit_success
app/code/core/Mage/Sales/Model/Service/Quote.php 207 sales_model_service_quote_submit_failure
app/code/core/Mage/Sales/Model/Service/Quote.php 210 sales_model_service_quote_submit_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order.php 1094 sales_order_place_before
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order.php 1139 order_cancel_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 277 sales_order_payment_place_start
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 356 sales_order_payment_place_end
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 394 sales_order_payment_capture
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 535 sales_order_payment_pay
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 553 sales_order_payment_cancel_invoice
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 603 sales_order_payment_void
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 691 sales_order_payment_refund
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 797 sales_order_payment_cancel_creditmemo
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php 825 sales_order_payment_cancel
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Invoice.php 418 sales_order_invoice_pay
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Invoice.php 488 sales_order_invoice_cancel
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Invoice.php 684 sales_order_invoice_register
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Item.php 512 sales_order_item_cancel
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment/Transaction.php 417 $this->_eventPrefix . ‘_load_by_txn_id_before
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment/Transaction.php 443 $this->_eventPrefix . ‘_load_by_txn_id_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Creditmemo.php 461 sales_order_creditmemo_refund
app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Creditmemo.php 508 sales_order_creditmemo_cancel
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Payment.php 133 $this->_eventPrefix . ‘_import_data_before
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Item.php 300 sales_quote_item_qty_set_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Item.php 404 sales_quote_item_set_product
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Address.php 955 $this->_eventPrefix . ‘_collect_totals_before
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Address.php 959 $this->_eventPrefix . ‘_collect_totals_after
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Address/Total/Discount.php 80 sales_quote_address_discount_item
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Address/Total/Discount.php 111 sales_quote_address_discount_item
app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Config.php 36 sales_quote_config_get_product_attributes
app/code/core/Mage/Sales/Model/Observer.php 52 clear_expired_quotes_before
app/code/core/Mage/Checkout/controllers/MultishippingController.php 344 checkout_controller_multishipping_shipping_post
app/code/core/Mage/Checkout/controllers/MultishippingController.php 545 checkout_multishipping_controller_success_action
app/code/core/Mage/Checkout/controllers/CartController.php 205 checkout_cart_add_product_complete
app/code/core/Mage/Checkout/controllers/CartController.php 346 checkout_cart_update_item_complete
app/code/core/Mage/Checkout/controllers/OnepageController.php 243 checkout_onepage_controller_success_action
app/code/core/Mage/Checkout/controllers/OnepageController.php 387 checkout_controller_onepage_save_shipping_method
app/code/core/Mage/Checkout/Helper/Data.php 279 checkout_allow_guest
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php 296 checkout_cart_product_add_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php 396 checkout_cart_update_items_before
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php 437 checkout_cart_update_items_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php 460 checkout_cart_save_before
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php 470 checkout_cart_save_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php 605 checkout_cart_product_update_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Session.php 111 custom_quote_process
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Session.php 152 checkout_quote_init
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Session.php 201 load_customer_quote_before
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Session.php 362 checkout_quote_destroy
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart/Api.php 174 checkout_type_onepage_save_order_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart/Api.php 184 checkout_submit_all_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Onepage.php 790 checkout_type_onepage_save_order_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Onepage.php 832 checkout_submit_all_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Multishipping.php 278 checkout_type_multishipping_set_shipping_items
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Multishipping.php 514 checkout_type_multishipping_create_orders_single
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Multishipping.php 536 checkout_submit_all_after
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Multishipping.php 540 checkout_multishipping_refund_all
app/code/core/Mage/Sendfriend/controllers/ProductController.php 131 sendfriend_product
app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/View.php 194 catalog_product_view_config
app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/List.php 161 catalog_block_product_list_collection
app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/List/Upsell.php 79 catalog_product_upsell
app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/View/Type/Configurable.php 185 catalog_product_type_configurable_price
app/code/core/Mage/Catalog/controllers/CategoryController.php 43 catalog_controller_category_init_before
app/code/core/Mage/Catalog/controllers/CategoryController.php 59 catalog_controller_category_init_after
app/code/core/Mage/Catalog/controllers/Product/CompareController.php 90 catalog_product_compare_add_product
app/code/core/Mage/Catalog/controllers/Product/CompareController.php 129 catalog_product_compare_remove_product
app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Output.php 48 catalog_helper_output_construct
app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Product/View.php 135 catalog_controller_product_view
app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Product.php 290 catalog_controller_product_init_before
app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Product.php 332 catalog_controller_product_init
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Layer/Filter/Price.php 172 catalogindex_prepare_price_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Layer/Filter/Price.php 177 catalog_prepare_price_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat/Collection.php 117 $this->_eventPrefix . ‘_load_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat/Collection.php 129 $this->_eventPrefix . ‘_load_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat/Collection.php 208 $this->_eventPrefix . ‘_add_is_active_filter
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Tree.php 210 catalog_category_tree_init_inactive_category_ids
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Tree.php 406 catalog_category_tree_move_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Tree.php 443 catalog_category_tree_move_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat.php 205 catalog_category_tree_init_inactive_category_ids
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat.php 285 catalog_category_flat_loadnodes_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Collection.php 138 $this->_eventPrefix . ‘_load_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Collection.php 150 $this->_eventPrefix . ‘_load_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Collection.php 345 $this->_eventPrefix . ‘_add_is_active_filter
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category.php 364 catalog_category_change_products
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Flat/Indexer.php 437 catalog_product_flat_prepare_columns
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Flat/Indexer.php 497 catalog_product_flat_prepare_indexes
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Flat/Indexer.php 1038 catalog_product_flat_rebuild
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Flat/Indexer.php 1281 catalog_product_flat_update_product
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Price/Grouped.php 125 catalog_product_prepare_index_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Price/Default.php 279 prepare_catalog_product_index_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Price/Default.php 296 prepare_catalog_product_price_index_table
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Eav/Decimal.php 98 prepare_catalog_product_index_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Eav/Source.php 154 prepare_catalog_product_index_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Eav/Source.php 228 prepare_catalog_product_index_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Eav/Abstract.php 208 prepare_catalog_product_index_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Compare/Item/Collection.php 315 catalog_product_compare_item_collection_clear
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php 247 catalog_prepare_price_select
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php 506 catalog_product_collection_load_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php 526 catalog_product_collection_load_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php 1026 catalog_product_collection_before_add_count_to_categories
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php 1859 catalog_product_collection_apply_limitations_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Convert/Adapter/Product.php 837 $this->_eventPrefix . ‘_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php 229 catalog_category_tree_move_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php 230 $this->_eventPrefix.’_move_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php 234 $this->_eventPrefix.’_move_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php 247 category_move
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Action.php 66 catalog_product_attribute_update_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Action.php 99 catalog_product_website_update_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Action.php 123 catalog_product_website_update
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Option/Api.php 166 catalog_product_prepare_save
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Attribute/Backend/Media.php 166 catalog_product_media_save_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Attribute/Backend/Media.php 273 catalog_product_media_add_image
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Attribute/Source/Inputtype.php 55 adminhtml_product_attribute_types
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Price.php 83 catalog_product_get_final_price
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Grouped/Price.php 70 catalog_product_type_grouped_price
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Abstract.php 542 $eventName
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Configurable/Price.php 52 catalog_product_get_final_price
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Configurable/Price.php 94 catalog_product_type_configurable_price
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Status.php 217 catalog_product_status_update
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php 187 $this->_eventPrefix.’_validate_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php 189 $this->_eventPrefix.’_validate_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php 1081 catalog_model_product_duplicate
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php 1292 catalog_product_is_salable_before
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php 1302 catalog_product_is_salable_after
app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php 1526 $this->_eventPrefix.’_delete_after_done
app/code/core/Mage/GoogleBase/controllers/Adminhtml/Googlebase/TypesController.php 46 controller_action_postdispatch_adminhtml
app/code/core/Mage/Page/Block/Html/Topmenu.php 60 page_block_html_topmenu_gethtml_before
app/code/core/Mage/Page/Block/Html/Topmenu.php 69 page_block_html_topmenu_gethtml_after
app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Visitor/Collection.php 240 log_visitor_collection_load_before
app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Log.php 56 log_log_clean_before
app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Log.php 64 log_log_clean_after
app/code/core/Mage/Log/Model/Visitor.php 168 visitor_init
app/code/core/Mage/Rule/Model/Environment.php 40 rule_environment_collect
app/code/core/Mage/Eav/Block/Adminhtml/Attribute/Edit/Main/Abstract.php 176 adminhtml_block_eav_attribute_edit_form_init
app/code/core/Mage/Eav/Model/Entity/Collection/Abstract.php 863 eav_collection_abstract_load_before
app/code/core/Mage/ImportExport/Model/Import/Entity/Product.php 356 catalog_product_import_finish_before
app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Resource/Advanced.php 67 catalog_prepare_price_select
app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Resource/Fulltext.php 281 catalogsearch_reset_search_result
app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Resource/Fulltext.php 407 catelogsearch_searchable_attributes_load_after
app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Fulltext.php 79 catalogsearch_index_process_start
app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Fulltext.php 86 catalogsearch_index_process_complete
app/code/core/Mage/Bundle/Block/Catalog/Product/View/Type/Bundle.php 160 bundle_product_view_config
app/code/core/Mage/Bundle/Model/Resource/Price/Index.php 378 catalog_product_prepare_index_select
app/code/core/Mage/Bundle/Model/Resource/Indexer/Price.php 291 catalog_product_prepare_index_select
app/code/core/Mage/Bundle/Model/Resource/Indexer/Price.php 563 prepare_catalog_product_price_index_table
app/code/core/Mage/Bundle/Model/Product/Price.php 87 prepare_catalog_product_collection_prices
app/code/core/Mage/Bundle/Model/Product/Price.php 120 catalog_product_get_final_price
app/code/core/Mage/Bundle/Model/Product/Price.php 437 catalog_product_get_final_price
app/code/core/Mage/Tag/Model/Resource/Indexer/Summary.php 215 prepare_catalog_product_index_select

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *